Important Information Regarding the Importation of
                          Dogs and Puppies

Note: This is a direct translation taken from the Deild Íslenska Fjárhunsins (DÍF) website  the parent club
for the Icelandic Sheepdog in Iceland and operates under the Icelandic Kennel Club, the HRFÍ

Á ISIC ráðstefnunni í Kaupmannahöfn i október 2004 var ákveðið að koma eftirfarandi upplýsingum í blöð
aðildarlandanna.

At the ISIC conference in Copenhagen in October 2004 it was decided to provide the following
information to the newsletters of the partner countries.

Upplýsingarnar höfða til allra ræktenda og eiganda að íslenskum fjárhundum og ættu allir sem vilja
varðveita íslenska fjárhundinn í framtíðinni að lesa þær.

The information is for all breeders and owners of the Icelandic Sheepdog and should be read by everyone
who wants to preserve the Icelandic Sheepdog for the future.

Til að tryggja framgang íslenska fjárhundsins fyrir komandi kynslóðir, er mikilvægasta verkefni ISIC og allra
klúbba að varðveita, og ef mögulega er hægt, að auka við  genabreidd stofnsins. Með tilkomu ISIC
samvinnunnar hefur orðið til nokkuð sem er einstakt fyrir eitt kyn, það er að segja  gagnagrunnurinn um alla
íslenska fjárhunda sem eru ættbókarskráðir í heiminum, frá þeim tíma er  byrjað var að skrá hunda á Íslandi
fyrir ca. 50 árum.

To ensure the future of the Icelandic Sheepdog for the next generation it is the most important mission of
the ISIC and all clubs to preserve, and if possible, to increase the genetic variability in the population. With
the ISIC cooperation we have something that is unique for any dog breed, and that is a database of all
Icelandic Sheepdogs that are registered with an FCI pedigree, from the time registration was started in
Iceland about 50 years ago.

Með tilliti til þeirra hunda sem eru grunnurinn ( upphafið) fyrir tegundina, skiptir samt mestu máli að hafa
þekkingu á öllum hundum í heiminum, til hagnýtis fyrir áframhaldandi ræktun. Það er samt hvað sem öðru
líður áhætta að þessir möguleikar takmarkist, og við viljum þess vegna biðja meðlimi og einkum ræktendur,
að vera meðvitaðir um það sem stendur hér að neðan. Þrátt fyrir að það séu ekki margir sem hafa áhuga á
upplýsingum um samtökin, sýnir þetta hvaða þýðingu þau  geta haft fyrir framhald á framgangi hundakynsins.

With consideration to the founding dogs (the first registered dogs) of the breed, it is crucial to have
knowledge of all dogs in the world, for future breeding. There is a danger that the comprehensiveness of
this knowledge will be limited and therefore we want our members and especially all breeders to be aware
of the information that will be provided here below. Although many may not realize the importance of the
information, this explanation will show the important role they can have for the future of the Icelandic
Sheepdog.

Við sem myndum þær sjö opinberu ræktunardeildir innan ISIC,  erum  gegnum hundaræktarfélög okkar
landa tengd ,,Federation Cynologique Internationale” (FCI), stærstu  samtök sinnar tegundar í heiminum.
We,  the seven official partners within the ISIC, are through the kennel clubs in our countries connected to
the “Federation Cynologique Internationale” (FCI), the biggest organization of its kind in the world.
Öll FCI-löndin hafa í gegnum alþjóðlegt samkomulag samskonar kröfur um útgáfu á ættbókarskrám. FCI
ábyrgist gegnum sín samhljóma lög sannleika ættbókanna.

All the FCI countries have, through international agreement, the same requirements about how to publish
pedigrees. FCI guarantees, with its rules, the authenticity of the pedigrees.
Á Norðulöndum fer fyrrnefnd ættbókarskráning fram hjá hundaræktarfélögum landanna-  í Danmörku hjá
DKK.
In the Nordic countries, dogs are registered with the FCI kennel clubs in each country – in Denmark it is
the Danish Kennel Club (DKK):

Í Þýskalandi er innan þýska hundaræktarfélagsins , viðurkenndur  sérklúbbur ,,Þýskur klúbbur fyrir
norræna hunda” (DCNH) - ábyrgð á tegundum og ættbókarskráningum  fyrir norræn hundakyn, meðal
annars íslenska fjárhundinn. Í gegnum sína tenginu við þýska hundaræktarfélagið er DCNH hluti af FCI.

In Germany, there is within the German Kennel Club, the recognized breed club, “German Club for Nordic
Dog Breeds” (DCNH), that is responsible for the breeding and registration of the nordic dog breeds,
including the Icelandic Sheepdog. Through its connection to the German Kennel Club, the DCNH is part
of and recognized by FCI.

Það er samt til  klúbbur sem ekki er viðurkenndur, er hann fyrir áhugafólk um hreinræktun í Þýskalandi.
Hann  er kallaður Vereinigung der Züchter, Besitzer und Freunde des Islandhundes in Deutschland
(vdZBF) Félagsskapur ræktenda, eigenda og vina Íslandshundsins í Þýskalandi.  Undir pappírum frá þeim
stendur ,,Freunde”.  Þessi klúbbur er ekki innan FCI eins og við hin,  og hjá þeim eru útgefnar ættbækur
með þeim skilmálum, að þær séu ekki viðurkenndar af hundaræktarfélögum innan FCI.  Afkvæmi skráð af  
Freunde, fá sem sagt ekki ættbækur sem eru viðurkenndar, þó svo hundarnir eigi foreldra með FCI-
ættbækur. Afkvæmin nýtast þar með ekki til framhaldsræktunar hjá viðurkenndum ræktunarfélagögum  
innan FCI. Þessa hunda er ekki hægt að sýna eða leyfa þátttöku í keppnum á nokkrum vettvangi inn FCI-
samtakanna.

Nonetheless, there is also a club in Germany that is not official, for people interested in purebreeding in
Germany. It is called Vereinigung der Züchter, Besitzer und Freunde des Islandhundes in Deutschland
(VDZBF) or The partnership of breeders, owners and friends of the Icelandic Sheepdog in Germany. On
their paperwork they are called“Freunde” (directly translated as friend). This club is not within the FCI
system as all of the ISIC FCI eligible countries are (the ISAA is in the AKC and AKC has a system of
reciprocity with the FCI). Pedigrees from the Freunde Club are not accepted by the clubs within FCI,
because they refuse to follow the breeding rules of the FCI kennel clubs. Offspring registered by Freunde
do not get accepted pedigrees, even though the parents might have FCI pedigrees. It is not possible to use
offspring of those dogs for future breeding by accepted kennel/breed clubs within FCI/ISIC. It is not
possible to allow or show these dogs in any type of shows in any field within the FCI organization, because
they cannot be proven as 100% Icelandic Sheepdogs.

Ræktendur innan hinna alþjóðlegu ræktunarfélaga sem selja/afhenda hunda til VdZBF eða annarra
óviðurkenndra klúbba ( sem velja að vera utan okkar reglna og skrá hunda á sinn hátt)  taka þá áhættu þar
með að minnka genabreidd kynsins.

Breeders within the international breed clubs that sell or give puppies to VDZBF or other clubs that are not
recognized / official (that choose to be outside our rules and register the dogs in their own way) are
therefore risking the purity of the genepool and  the genetic variation of the Icelandic Sheepdog will decline.

Ættbækur viðurkenndar af félögum sem eru innan FCI, þekkjast af merki  FCI (lógói)

Pedigrees recognized by clubs that are within FCI can be known by the FCI logo.

Note: See official FCI Logo below. If you are purchasing a puppy from a country other than Canada or
the U.S., be sure to ask the breeder if the puppy will come with an official FCI pedigree. This insures you
are purchasing a purebred Icelandic Sheepdog. If not, we encourage you to not import that puppy. If you
are buying a second generation dog from imported dogs, be sure that both parents have an FCI pedigree
unless they are both from Canada or the U.S. Any reputable breeder of Icelandic Sheepdogs will willingly
provide you with copies of the sire and dam‘s pedigrees. To see a list of the approved FCI breedclubs of
the Icelandic Sheepdog, please go to
http://www.icelanddogs.com/Links.html. These countries adhere to
FCI breeding rules and provide secure pedigrees for the Icelandic Sheepdog.
Important Information about Non-FCI/CKC Import
On December 2, 2008, the ISAA Board of Directors voted unanimously to pass the following:

As of December 2, 2008, any Icelandic Sheepdog imported without an official 3 generation FCI or CKC
pedigree will not be advertised on the ISAA website. Furthermore, no offspring of those dogs will be
advertised in any club or ISAA chapter publication or website. The ISAA will not advocate nor support
securing an AKC pedigree. This does not affect any non-FCI or CKC imports prior to this date nor the
offspring of those dogs born prior to December 2, 2008.

12-2-08
Important Note: The club referred to in the warning below as,Vereinigung der Züchter, Besitzer und
Freunde des Islandhundes in Deutschland (VDZBF), sometimes called "Fruende" is also known as "VID".
VID is the notation used in the ISAA Pedigree Generator when dogs from this club are in those pedigrees.
As explained in the article below, written by DIF, the parent club for the Icelandic Sheepdog in Iceland,
Pedigrees from the Freunde Club are not accepted by the clubs within FCI, because they refuse
to follow the breeding rules of the FCI kennel clubs.